Outplacement : herstructurering

Wat is een herstructurering?

 • Bedrijf met minder dan 12 werknemers: de helft van de werknemers
 • Bedrijf met meer dan 11 en minder dan 21 werknemers: minstens 6 werknemers
 • Bedrijf met meer dan 20 en minder dan 100 werknemers: minstens 10 werknemers
 • Bedrijf met minstens 100 werknemers: minstens 10% van de werknemers

Uitzondering

 • Kleine bedrijven tot en met 20 werknemers BEHALVE als ze SWT (Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of brugpensioen).
 • Paritair Comité 327 (beschutte werkplaats)

Tewerkstellingscel

 • Bedrijf in herstructurering moet een TWC oprichten
 • TWC moet opgericht zijn voor het eerste ontslag
 • TWC blijft actief:
  • Tot 3 maanden na laatste ontslag van werknemers van minder dan 45 jaar
  • Tot 6 maanden na laatste ontslag van werknemers van minimum 45 jaar
 • Doel TWC: mensen die ontslagen in kader van herstructurering begeleiden en ondersteunen, ook administratieve formaliteiten helpen in orde brengen
 • Samenstelling TWC
  • VDAB/Actiris/Le Forem
  • Bedrijf in herstructurering
  • Vakbond
  • Sectoraal opleidingsfonds
  • Outplacement bureau kan aanwezig zijn, niet verplicht
 • Outplacement verplicht voor alle ontslagen werknemers
  • Leeftijd niet belangrijk
  • Anciënniteit niet belangrijk
 • Outplacement KAN:
  • Tijdelijke werknemers
  • Uitzendkrachten
  • Indien 1 jaar ononderbroken anciënniteit
  • Worden op de hoogte gebracht zelfs als ze niet ontslagen worden
  • Kunnen kiezen voor outplacement

Outplacement

 • Werknemers van 45 jaar en ouder
  • Minimum 60 uur
  • Over een periode van 6 maanden
 • Werknemers jonger dan 45 jaar
  • Minimum 30 uur
  • Over een periode van 3 maanden
 • Kwaliteitscriteria
 • Wettelijk gezien geen waarborg in kader van herstructurering
 • Praktisch en commercieel gezien altijd waarborg van 3 maanden

Terugbetaling outplacementkosten

 • Enkel bij outplacement in kader van herstructurering
 • Terugbetaling outplacementkosten aan de werkgever
 • Vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen van de ontslagen werknemer
 • Minstens 30 uur outplacement effectief gevolgd en
 • Verminderingskaart herstructurering
  • Krijgt ontslagen werknemer op het moment van de inschrijving in de TWC
 • Wetgeving Vlaanderen:
  • Wordt terugbetaald door de VDAB
  • – 45 jaar : € 450,00
  • + 45 jaar : € 900,00
  • In 2 schijven:
   • 1e schijf naar rato van 80% op basis van aanbieden outplacement
   • 2e schijf naar rato van 20% op basis van uitstroomresultaten gemeten 3 maanden na het outplacement
 • Vestiging van het bedrijf is gelegen in het Vlaams gewest
 • Voor ontslagen werknemers ingeschreven bij de VDAB
 • Terugbetaling aan het bedrijf of aan de sector
 • Vermindering persoonlijke RSZ-bijdragen
  • € 400,00 per kwartaal
  • Kwartaal van aanwerving en de 2 volgende kwartalen
  • Aanwerving moet gebeuren binnen de 12 maanden van de startdatum van de verminderingskaart

Werkwijze aanvraag

 • Werkgever doet aan aanvraag outplacement bij WISL
 • WISL stuurt binnen de 48 uur een aanbod naar werkgever
 • Werkgever doet aanbod outplacement aan werknemer binnen de 15 dagen van ontslag
 • Werknemer aanvaardt aanbod outplacement binnen de 4 weken van ontvangst aanbod
 • Werkgever stuurt het ondertekende aanbod samen met het akkoord van de werknemer naar WISL evenals de noodzakelijke informatie van de werknemer
 • Werkgever betaalt de outplacementkosten
 • WISL contacteert ontslagen werknemer voor eerste afspraak
 • WISL stelt samen met ontslagen werknemer een stappenplan op en legt afspraken vast

Meer informatie over outplacement?

Contacteer ons