Erkend dienstverlener KMO-Portefeuille - Niet alle cursussen komen in aanmerking voor kmo-portefeuille

Onze professionele opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Let op: Niet alle cursussen komen in aanmerking voor kmo-portefeuille. Dit staat altijd vermeld bij de opleiding. Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid subsidie krijgen om bepaalde opleidingen te volgen.

De kmo-portefeuille is bijgestuurd vanaf 1 december 2019.

Vanaf dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Onze professionele opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid subsidie krijgen:

  • 40% op de prijs van de opleiding (tot een globaal maximum plafond van € 10.000) voor kleine ondernemingen,
  • 30% op de prijs van de opleiding (tot een globaal maximum plafond van € 15.000) voor middelgrote bedrijven.

Bij inschrijving op één van onze opleidingen, bezorgen wij je - als KMO - meer informatie over de precieze modaliteiten en juiste bedragen en helpen we je heel graag verder met je aanvraag.

Je kunt zeker ook steeds eens bellen naar de bevoegde diensten van de KMO-portefeuille: Tel: 1700. Ze staan je heel professioneel met raad en daad bij.

Erkenningsnummer: DV.O222599

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Op de fiche (de webpagina) van onze cursussen die voor KMO-portefeuille in aanmerking komen, staat dit heel duidelijk aangegeven.

Wie komt in aanmerking?

KMO’s en vrije beroepen kunnen subsidies genieten, mits ze aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep.
  • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in je bedrijf' aan de slag.
  • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Hoe de subsidie aanvragen?

Via de officiële website: www.kmo-portefeuille.be