Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.

Financieel inzicht helpt ondernemers om weloverwogen beslissingen te nemen die hun bedrijf op koers houden, groei stimuleren en risico's minimaliseren. Het is een integraal onderdeel van effectief ondernemerschap en heeft invloed op bijna alle aspecten van bedrijfsvoering.

Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.Traject: Financieel inzicht: De MOTOR van je bedrijf.

Eén Dagopleiding gevolgd door 5 implementatiesessies op maat van jouw bedrijf

Financieel inzicht is van essentieel belang om te slagen.

In dit opleidingstraject leer je HOE en vervolgens behandelen we de WAT in de praktijkgerichte implementatiesessies. Want enkel toegepaste kennis heeft waarde.

Financieel inzicht helpt je als zelfstandig, ondernemer:

 • Om goede beslissingen te nemen. Financieel inzicht geeft een ondernemer de tools om weloverwogen beslissingen te nemen over zaken als investeringen, marketing en personeel.
 • Om kansen te herkennen. Financieel inzicht kan helpen om kansen in de markt te herkennen en deze te benutten.
 • Om te zien of je idee, je doelen realiseerbaar zijn.
 • Om het bedrijf financieel gezond te houden. Financieel inzicht is essentieel om de financiële positie van het bedrijf te begrijpen en te beheersen. Dit helpt om problemen op tijd te identificeren en deze te voorkomen.
 • Om het bedrijf te laten groeien. Financieel inzicht is nodig om de groei van het bedrijf te financieren en te ondersteunen.

Kortom, financieel inzicht is een essentiële vaardigheid voor elke ondernemer.

Het helpt om het bedrijf financieel gezond te houden, goede beslissingen te nemen en kansen te herkennen.

 • Zelfstandig zijn of worden is kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor je keuzes. Dat is zelf je beslissingen nemen en dus ook rekenschap geven aan jezelf.
 • Ondernemen is je reeds verworven "beperkt" kapitaal inzetten om er beter van te worden. Financieel inzicht is van essentieel belang om daarin te slagen.

Jammer genoeg blijken heel wat zelfstandigen niet in staat om "HUN DROOM" te realiseren.
Ze hopen dat het lukt, maar: "HOOP IS GEEN STRATEGIE".

Slagen zonder inzicht is : Geluk hebben. Zorg dus dat je controle hebt over je onderneming.

Herken je een van onderstaande situaties?

 • Durf ik de stap zetten of niet?
 • Wat zou dit of dat me kosten?
 • En hoeveel moet ik er voor vragen?
 • Durf ik investeren?
 • Oei, mijn cash is verdwenen.
 • Mijn marketing kosten zijn veel te hoog?
 • Kan ik personeel bij aanvaarden? En wat zijn eventueel de gevolgen?
 • Hoeveel belastingen zal ik moeten betalen?
 • En wat met de sociale bijdragen?
 • Op welke termijn win ik deze investering terug?

Wij bieden hier de kennis, maar vooral de tools om antwoorden te vinden op al deze vragen en je te begeleiden naar jouw succes.

 • Je gaat naar huis met een op maat gemaakt rekenblad. Waarin je elk idee kan aftoetsen om de juiste beslissingen te nemen.
 • De tool, op jouw maat gemaakt, om je inzichten te geven in al je vraagstukken. Zodat je de juiste beslissingen neemt.
 • De tool die je helpt om je kostprijzen te berekenen, maar evenzeer om je noodzakelijke verkoopprijzen te bepalen.
 • De tool die je helpt om je CASH onder controle te houden. Hoeveel heb ik nodig op welk moment? Hoe hou ik dit onder controle. Jammer genoeg zijn er bedrijven die winst maken en toch in faling gaan. "Een te kort aan financieel inzicht".
 • De tool die je leert hoe je worst cases en best cases kan inschatten.
 • De tool die je leert voorspellen, fore-casten.
 • De tool die je helpt om de juiste marketing kanalen te kiezen.

Heb je nood aan een "FINANCIEEL PLAN". Ook dit haal je perfect uit deze tool. Een financieel plan is immers een inschatting die je maakt voor de toekomst. Dit heb je nodig om een vennootschap op te richten, investeerders of banken te overtuigen.

Bij WISL vertrekken we vanuit het operationele. Wat, voor wie, waar, waarom ,wanneer en hoe? Dit is de basis om juiste inschattingen te maken. Dit maakt ons systeem zo uniek.


Uniek Programma op maat van jou onderneming of praktijk:

Dagopleiding + 5 implementatiesessies

Je kan de dagopleiding ook afzonderlijk volgen.

Deel 1: De dagopleiding: Slagen dankzij Financieel inzicht

Hier geven we de inzichten van alle financiële impact die kunnen nodig zijn of voortvloeien uit jouw idee.

Deel 2: De Implementatiesessies

Theorie blijft geen dode letter bij ons. Tijdens de implementatiesessies passen we de theorie toe op jouw zaak.


5 Implementatiesessies

Tijdens de verschillende implementatiesessies gaan we verder op jou persoonlijke en professionele situatie.


1. De kost van mijn zaak en mijn strategie.

Welke kosten brengt de uitvoering van mijn idee, dienst of product met zich mee?

Wat, Wanneer, voor WIE, Waar en Hoe ik mijn dienst of product wil hebben. Dat bepaald de kosten om het uit te voeren.
Hoe duidelijker je je dienst of product kan vastleggen, hou duidelijker je dit in cijfers kan omzetten. Daarop Je doelen SMART opstellen, zodat je die duidelijk in cijfers en resultaten kan vastleggen.

 • Vaste en Variabele kosten
 • Directe en indirecte kosten
 • Nodige investeringen en dus afschrijvingen
 • Wettelijke verplichtingen en kosten daaraan verbonden
 • Bijgevolg kunnen we onze effectieve kostprijs vastleggen


2. Kostprijsberekening

Wat ik er mee wil bereiken, dat bezorgt ons de gewenste resultaten.
Deze doelen omzetten in gewenste resultaten en cijfers.

Hoe duidelijker je je dienst of product kan vastleggen, hou duidelijker je dit in cijfers kan omzetten. Daarop Je doelen SMART opstellen, zodat je die duidelijk in cijfers en resultaten kan vastleggen.

 • De gewenste resultaten zorgen voor een gewenste omzet.
 • Hoeveel omzet is er nodig om er dit resultaat aan over te houden.
 • Maar vooral moeten we hier onze verkoopprijs vastleggen.
  • Voor hoeveel moeten we het minimum verkopen?
  • Wat is het waard? Wat zouden we er voor kunnen krijgen?
  • Commerciële kortingen? Volume kortingen?


3. Bepaal je verkoopprijs: Prijssetting

Nu nog je strategie om deze resultaten te bereiken.
Welk "beschikbaar" kapitaal kunnen en moeten we daar voor inzetten?

Om de gewenste resultaten te bereiken, zal een strategie moeten opgezet worden om voldoende klanten te bekomen die voor voldoende omzet zorgen om het gewenste resultaat te bekomen.

 • Dus voor elke strategie moeten we inschatten wat de kosten zouden zijn en wat het extra resultaat zou zijn.
 • Telkens we sleutelen aan onze strategie, zal dit een gevolg hebben aan onze kosten en hopelijk een extra resultaat in opbrengst.


4. Jouw eigen Rekenblad: De financiële spiegel van jouw onderneming

Jouw rekenblad tot succes.

We schatten de slaagkansen in van jouw strategie. Van Worst case tot dream-case en tussenin.

 • Welke meetpunten kan je inlassen om te evalueren?
 • Welke zekerheden kan je inbouwen?
 • We sleutelen tot we perfect weten waar we aan toe zijn.
 • We sleutelen tot we perfect weten welke middelen we moeten inzetten.
 • We sleutelen tot we exact weten wat we er voor moeten doen.
 • Je krijgt een taakstellend budget.


5. Jouw financieel plan, als resultaat van jouw financieel inzicht.

Krijg en hou je onderneming onder controle. Jij hebt de teugels in handen. Je hebt een duidelijk beeld van waar je naartoe gaat in cijfers.

 • We hebben een tool in handen om op elk moment te weten waar we staan.
 • Indien nodig kunnen we makkelijk inschatten wat de financiële gevolgen zouden zijn, mochten we dit of dat aanpassen of ander aanpakken.
 • We hebben meetpunten om op elk moment te toetsen waar we staan en naartoe gaan. We kunnen dus ingrijpen.

Extra's:

 • Gratis toegang tot de Q&A van WISL World
 • Elke maand Online Mastermind met gelijkgestemden
 • 1 Raad van Advies

Praktisch:


Op afspraak:

Maak een afspraak, vul je interesse in en we starten met een datum die we samen afspreken.

Dagopleiding: In gezamenlijk overleg.

5 Implementatiesessies: In gezamenlijk overleg.


Prijs:

€ 1.550 (ex BTW) voor dit traject.

Verkoopvaardigheden Opleidingstraject volgen?

Ja, Ik schrijf me in en/of wens meer informatie