Outplacement

WISL biedt bedrijven en werknemers outplacement aan bij individuele ontslagen, collectieve ontslagen en herstructureringen. We kunnen overal in Vlaanderen outplacement aanbieden zowel individueel als in groep. We werken steeds op maat van het bedrijf en van de werknemer. We bieden een persoonlijke aanpak. De mens staat steeds centraal.

Wat is outplacement?

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen. De werkgever is de opdrachtgever en kan outplacement aanbieden aan zijn personeel in het kader van een persoonlijk ontslag, een collectief ontslag of een herstructurering.

De bedoeling is dat de werknemer zo snel mogelijk een nieuwe betrekking vindt bij een andere werkgever of dat hij een zelfstandige activiteit kan ontplooien.

Outplacement is een wettelijke verplichting in België voor alle werkgevers die een werknemer ontslaan van 45 jaar of ouder en/of met minstens 30 weken opzegtermijn, maar ook in geval van contractbreuk bij medische overmacht en bij herstructureringen.

Outplacement is niet enkel een wettelijke verplichting maar het is bovenal een instrument dat integraal deel uitmaakt van het HR beleid.

Outplacement is een sociale tegemoetkoming van de werkgever om de ontslagen werknemer de mogelijkheid te bieden om een noodzakelijke overgang in zijn beroepsleven zo vlot mogelijk te laten
verlopen.

De wet voorziet verschillende stelsels outplacement:

 1. Outplacement : algemeen stelsel
 2. Outplacement : bijzonder stelsel
 3. Outplacement : herstructurering
 4. Outplacement : 3e stelsel of medische overmacht
 5. Vrijwillige outplacement

Voor de werknemer:

Individueel begeleidingstraject per klant
Een ontslag gaat gepaard met een heleboel emoties. We begeleiden je hierin en laten je inzien dat dit ontslag een kans is om je te heroriënteren. We helpen je om een nieuwe uitdaging te vinden in jouw leven.

Hoe ziet dit traject er voor jou uit?

1. Telefonisch contact
Nadat alle documenten in orde werden gebracht, telefoneert 1 van onze coaches jou om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

2. Kennismakingsgesprek
Je ontmoet jouw persoonlijke coach voor de eerste maal. Jouw coach wordt jouw klankbord en zal jou doorheen het traject begeleiden.

Het zou kunnen dat je nog boos bent, dat je je schaamt of dat je bang bent voor de toekomst. Je kan dit allemaal bespreken met jouw coach. Jouw coach neemt de tijd om naar jouw verhaal te luisteren maar zal je vooral in het eerste stadium helpen met de verwerking van deze gevoelens. Je bespreekt samen met jouw coach hoe de begeleiding zal verlopen. Jullie spreken een aantal data af en jullie stellen samen een actieplan op. Elke stap in dit actieplan gebeurt op jouw tempo.

3. Marktwaarde
Je zal samen met jouw coach jouw persoonlijke marktwaarde bepalen.

Hoe doen we dit?

 • We ontdekken jouw kwaliteiten en talenten
 • We brengen jouw competenties in kaart
 • We gaan op zoek naar jouw verwachtingen van een nieuwe job
 • We onderzoeken de arbeidsmarkt
 • We bieden ondersteuning bij het opstellen van een CV en een motivatiebrief
 • We maken een overzicht van mogelijke bijscholingen of heroriëntatie
 • We bereiden je voor op een sollicitatiegesprek
 • We laten je kennismaken met psychotechnische testen
 • We helpen je bij de integratie op jouw nieuwe werkplek

Voor de werkgever:

Bij het eerste contact bespreken we samen welk stelsel outplacement je zal aanbieden. We moeten hier rekening houden met de wettelijke verplichtingen. Eén van onze senior consultants kan ter plaatse komen om alle informatie te geven en om samen met jou de juiste optie te kiezen.

Je hebt de keuze uit 3 pakketten:


1. Standard
Dit pakket is voor arbeiders, bedienden, uitvoerend personeel. We passen de voorwaarden toe van het stelsel dat wettelijk verplicht wordt aangeboden. Een algemeen outplacement programma wordt aangeboden. Outplacement wordt meestal in groep gevolgd. De ontslagen werknemer krijgt 60 uur outplacement, gespreid over maximum 1 jaar.

We bieden een garantie aan van 3 maanden. Dit betekent dat als de ontslagen werknemer een andere job vindt die hij binnen de 3 maanden na indiensttreding verliest, hij/zij de outplacement kan (her)vatten).

2. Advanced
Dit pakket is voor leidinggevenden in middle management, supervisors en voor hooggeschoolden. We passen de voorwaarden toe van het stelsel dat wettelijk verplicht wordt aangeboden. Een algemeen outplacement programma wordt aangeboden. Outplacement wordt meestal in groep gevolgd maar kan op verzoek ook individueel.

De ontslagen werknemer krijgt een onbeperkt aantal uren outplacement, gespreid over maximum 1 jaar. We bieden een garantie aan van 6 maanden. Dit betekent dat als de ontslagen werknemer een andere job vindt die hij binnen de 6 maanden na indiensttreding verliest, hij/zij de outplacement kan (her)vatten).

3. Executive

Dit programma is bedoeld voor leidinggevenden, Senior Management, werknemers met gespecialiseerde werkervaring. We breiden het wettelijk stelsel uit. We bieden in samenspraak met de ontslagen werknemer een speciaal op maat gemaakt programma aan. Executives worden uitsluitend begeleid door senior consultants met de nodige ervaring.
Outplacement wordt hier altijd individueel gegeven. We bieden een onbeperkt aantal uren begeleiding aan.

Verder bieden we hier een garantie van 12 maanden. Dit betekent dat als de ontslagen werknemer een andere job vindt die hij binnen de 12 maanden na indiensttreding verliest, hij/zij de outplacement kan (her)vatten.

Hoe werken wij?

Outplacement is een traject met als doel de herinschakeling op de arbeidsmarkt. Het is een investering in tijd en actieve deelname zowel van onze coaches als van de ontslagen werknemer.

We bieden in elk outplacement pakket een geheel van diensten:

 • Het helpen verwerken van het baanverlies
 • Het herwinnen en verbeteren van zelfvertrouwen
 • Het (her)ontdekken van competenties
 • Opstellen van een persoonlijke en professionele balans
 • Opstellen van een concreet actieplan
 • Logistieke en administratieve ondersteuning
 • Emotionele en motivationele ondersteuning
 • Opstellen CV en motivatiebrief
 • Voorbereiden sollicitatiegesprekken
 • Vertrouwd maken met psychotechnische testen

Meer informatie over outplacement?

Neem gerust contact met ons op