Outplacement : bijzonder stelsel

Voorwaarden:

 • Ontslag door de werkgever
 • Opzeg van minder dan 30 weken
 • Werknemer is minstens 45 jaar op het ogenblik van het ontslag
 • Werknemer heeft minstens 1 jaar dienstanciënniteit bij de werkgever
 • Werkgever is in de privésector
 • Er is geen ontslag wegens dringende reden
 • De werknemer werkt meer dan 50%

Outplacement

 • Duur van de outplacement : 60 uur
 • Periode : 12 maanden
 • Fasering van de outplacement
  • Eerste 2 maanden: 20 uur
  • 4 maanden: 20 uur
  • 6 maanden : 20 uur
 • Waarborgsclausule
  • Als de werknemer in de loop van de 12 maanden ander werk vindt en hij/zij verliest dit werk binnen de 3 maanden na indiensttreding dan kan de werknemer de outplacement toch starten of de resterende uren opnemen binnen de periode van 12 maanden
 • Kwaliteitscriteria : afzonderlijk document
 • Werkgever doet een aanbod outplacement aan de werknemer:
  • 15 dagen vanaf einde opzegtermijn of
  • 15 dagen vanaf datum ontslag als een verbrekingsvergoeding wordt uitbetaald
  • Aanbod gebeurt schriftelijk en aangetekend
 • Werknemer heeft 1 maand tijd om zijn/haar akkoord te geven
  • Schriftelijk of dubbel ondertekend door de werkgever

Werkwijze aanvraag

 • Werkgever doet aan aanvraag outplacement bij WISL
 • WISL stuurt binnen de 48 uur een aanbod naar werkgever
 • Werkgever doet aanbod outplacement aan werknemer binnen de 15 dagen van ontslag
 • Werknemer aanvaardt aanbod outplacement binnen de 4 weken van ontvangst aanbod
 • Werkgever stuurt het ondertekende aanbod samen met het akkoord van de werknemer naar WISL evenals de noodzakelijke informatie van de werknemer
 • Werkgever betaalt de outplacementkosten
 • WISL contacteert ontslagen werknemer voor eerste afspraak
 • WISL stelt samen met ontslagen werknemer een stappenplan op en legt afspraken vast

Meer informatie over outplacement?

Contacteer ons