Preventie op het werk: Stress en Burn-out

Wees preventief en voorkom dat jouw medewerkers tegen een burn-out aanlopen. Stress en burn-out zijn nu met de coronacrisis nog meer dan voordien brandend actueel: almaar meer werknemers worstelen met aanhoudende overbelasting. In het ergste geval vallen ze voor lange tijd uit.

Lopen er werknemers risico op een burn-out?

  • 55% van de werknemers is gedreven aan de slag
  • 6 maanden is de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid door burn-out

De cijfers tonen de ernst van de situatie: het aantal gevallen van burn-out verdubbelde op vijf jaar tijd. Deze risico's kunnen werknemers, bedrijven en de gemeenschap veel kosten. Ze zijn een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid in België. Daarom zijn werkgevers verplicht om een psychosociale risicoanalyse uit te voeren en preventiemaatregelen te nemen binnen hun bedrijf.

Ondertussen word je als werkgever geconfronteerd met complexe vraagstukken:

  1. Hoe ontwikkel je een beleid voor de aanpak van stress en burn-out?
  2. Hoe maak je stress en burn-out bespreekbaar bij werknemers en leidinggevenden?
  3. Hoe stimuleer je de gedrevenheid van jouw werknemers?

WISL-Experts, gespecialiseerd in burn-out en stress (Burn-out coaches, Stresscoaches) ondersteunen jou en je werknemers om stress en burn-out te voorkomen. Duurzaam en proactief. Zo zorgen we er samen voor dat de fysieke, mentale en emotionele batterij opgeladen blijft.

Voor een doeltreffend beleid rond stress en burn-out gebruiken we 4 bouwstenen:

1. Preventie:

Voorkomen is beter dan genezen! Preventie blijft het belangrijkste onderdeel en start met een doordachte visie.

2. Herkennen:

Grijp in voor het te laat is. Leer stresssignalen herkennen. Via onze Burn-Out Assessment tool brengen we in kaart hoeveel werknemers risico oplopenen via opleidingen scherpen we het bewustzijn aan van leidinggevenden en werknemers. De Burnout Assessment Tool stelt geen diagnose van burn-out. Hij geeft een eerste indicatie of een werknemer een risico loopt op burn-out.

3. Ondersteuning:

Draag als werkgever bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van je werknemers. De begeleiding helpt om dit bespreekbaar te maken en op een goede manier af te ronden.

Meer dan 90% van de werknemers blijven in bedrijven die dit aanmoedigen. Na begeleiding ervaren werkgever en werknemer een beter functioneren. Mensen die via de begeleiding andere beslissingen nemen, zijn reeds minder gemotiveerd op het werk.

4. Begeleiding bij de terugkeer naar de werkvloer:

Hoe pak je de re-integratie als werkgever aan? En wat als jouw werknemer zijn vroegere job nog niet of niet meer kan uitoefenen? Met een slim re-integratiebeleid, concreet advies en nauwgezette monitoring zorgen we voor de duurzame werkhervatting van jouw werknemers.

We brengen in kaart hoeveel werknemers er in het groen, oranje of hoeveel er zich in het rood bevinden.

We voorzien in-house trainingen en leiden gidsen op: Wat is het en hoe ga je ermee om? Hoe preventief burn-out herkennen?

Stress en burn-out in je organisatie duurzaam aanpakken? Een specifieke situatie bespreken?

Neem contact op met onze experten