Opleiding: Motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering gaat over het ‘willen’, oplossingsgericht coachen gaat over het ‘kunnen’. Beide manieren van gespreksvoering kunnen elkaar heel constructief aanvullen om tot mooie acties en doelstellingen aan te zetten.

Motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

WAT IS MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Motiverende gespreksvoering is een gidsende gespreksstijl, die er zich op richt om veranderingen in gedrag te bekomen. Ambivalentie is hierbij een sleutelbegrip. Hierbij gaan we op zoek naar ‘verandertaal’, d.w.z. alles wat de cliënt zegt dat vóór verandering pleit of tegen de huidige status quo.

De focus bij deze wetenschappelijk onderbouwde gespreksstijl ligt op de autonome motivatie waarbij het willen, de reden, het kunnen en de noodzaak onder de loep worden genomen in het toewerken naar een duidelijk en realistisch doel.

Een actieve, empathische luisterhouding, de niet-oordelende blik, het serieus nemen van de ander, binnen een gelijkwaardige samenwerking zijn belangrijke basiswaarden bij motiverende gespreksvoering.

WAT IS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

OGC is een gespreksmethode die erom bekend staat dat mensen in korte tijd nieuwe hoop en energie krijgen en daardoor opvallend snel in beweging komen. Vervolgens gaat er een leerproces in werking waardoor men snel weer in een positieve spiraal belandt.

 • Herken jij dat veel mensen onnodig blijven hangen in probleem-denken?
 • Wil je de ander aan het denken zetten in plaats van zelf alles op te lossen?
 • Wil je een manier van coachen leren die leidt tot hele snelle resultaten
 • Wil je in een team alle neuzen de zelfde kant op krijgen?
 • Wil je mensen sturing geven en tegelijk hun autonomie in ere houden?
 • Wil je kunnen coachen op een lichte manier die bovendien de kans op burn-out bij jou als professional verkleint?

Bij oplossingsgericht coachen gaan we op zoek naar ‘oplossingstaal’. Dit zijn uitingen van de cliënt die gaan over mogelijkheden, oplossingen, successen uit het verleden, kleine stapjes in de goede richting naar positieve doelen. Een belangrijk deel van de oplossingstaal gaat over ‘het hoe’ van verandering.

HOE BRENGEN WE BEIDE GESPREKSTECHNIEKEN SAMEN?

Motiverende gespreksvoering gaat over het ‘willen’, oplossingsgericht coachen gaat over het ‘kunnen’. Voordat je verandering durft te willen moet je geloven dat je iets kunt. Gaat het om motivatie, of over het vertrouwen in je eigen kunnen?

Bij motiverende gespreksvoering is de vaardigheid van het ‘reflectief luisteren’ bijzonder waardevol en voor veel mensen bepaald niet gemakkelijk om te leren. De ontvanger van deze manier van luisteren voelt zich vaak op diep niveau begrepen.

Oplossingsgericht coachen impliceert out-of-the-box vragen die de cliënt in contact brengen met diens eigen kracht, creativiteit en wijsheid.

Beide manieren van gespreksvoering kunnen elkaar heel constructief aanvullen om tot mooie acties en doelstellingen aan te zetten. Door beide gesprekstechnieken samen te brengen kan je bekijken waar de meeste nood aan is, en waar eerst aan gewerkt dient te worden.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

‘THE QUESTIONS WE ASK, SHAPE THE ANSWERS WE GET’

Naast het theoretisch kader werken we rond gerichte vraagstelling, waarbij we mensen aanzetten tot nadenken over doelen en acties. We leggen de focus op het stellen van open vragen die werken op het positieve brein, en niet op belemmering.

Tijdens deze opleiding krijg je handvatten en gaan we er tevens meteen mee aan de slag door dit concreet in de praktijk te brengen.

De opleiding is opgesplitst in 2 dagen:

Dag 1

Op dag 1 wordt staat voornamelijk ‘Motiverende gespreksvoering’ in de kijker. Hierbij worden de basiswaarden, gesprekstechnieken en processen nader toegelicht, evenals hoe je dit kan toepassen in de praktijk. We trachten dit toe te lichten aan de hand van persoonlijke situaties en casussen van de deelnemers.

Motiverende gespreksvoering

Inleiding

 1. Wat is motiverende gespreksvoering
 2. Ambivalentie als sleutelbegrip
 3. Belang van autonome motivatie
 4. Behoudstaal versus verandertaal

Basiswaarden

 1. Aangaan van een samenwerking
 2. Aanvaarding versus goedkeuring
 3. Het perspectief van de ander
 4. Autonomie aan de basis van gedrag en keuzes

Gesprekstechnieken

 1. Open vragen stellen
 2. Reflecterend luisteren
 3. Bevestigen
 4. Structuur in het gesprek

Processen

 1. Aangaan van een engagement
 2. Focus op het doel
 3. Uitnodigen van verandertaal
 4. Plannen van de stappen in het proces

Dag 2

Op dag 2 besteden we, aanvullend op de principes van Motiverende gespreksvoering, aandacht aan Oplossingsgerichte gespreksvoering, en het toepassen van deze beide gesprekstechnieken in de praktijk.

Oplossingsgerichte gespreksvoering

 1. Basisprincipes van Oplossingsgerichte gespreksvoering
 2. Structuur van een Oplossingsgericht gesprek
 3. 10 vooronderstellingen van Oplossingsgerichte gespreksvoering

Hoe werkt het?

 1. Positief coachen
 2. Context en vraagverheldering
 3. Positieve vragen – Schaalvraag
 4. Omgaan met verschillende interactietypes
 5. Doelen stellen
 6. Actieplan

Casusbespreking en toepassing in de praktijk

 1. Inbreng van casussen uit eigen werkveld
 2. Implementeren van beide gesprekstechnieken
 3. Oefenen van effectieve toepassing in de praktijk
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach
Opleiding tot Loopbaancoach

Praktisch:

Tijdens deze opleiding krijg je handvatten en gaan we er tevens meteen mee aan de slag door dit concreet in de praktijk te brengen.

De opleiding is opgesplitst in 2 dagen:

 • Donderdag 10 en vrijdag 11/10/2024

Officenter Aalst van 10u tot 17u


500 euro (ex BTW) voor deze opleiding (2-dagen)

350 euro met KMO-portefeuille. Deze opleiding komt voor subsidie met KMO-portefeuille in aanmerking.

Registratienummer KMO:

DV0222599

met inbegrip van:

 • water, koffie
 • een syllabus
 • alle didactische materiaal

Schrijf je in voor deze opleiding

Ja, Ik schrijf me in