Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is nodig om flexibel te blijven

22/01/2020 - 10:59

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond, productief en met plezier hun huidige en toekomstige werk willen en kunnen blijven doen. Zodat je als organisatie flexibel en competitief in de markt blijft opereren. In dit artikel geven we je alvast 8 concrete tips om duurzame inzetbaarheid van je medewerkers te bevorderen. Veel leesplezier.

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is nodig om flexibel te blijven

Duurzame Inzetbaarheid:

Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt steeds groter. Veel mensen voelen stress op de werkvloer.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de lichamelijke klachten veroorzaakt worden door stress.

Het thema "stress" is dus cruciaal in duurzame inzetbaarheid. Tevens raken de gevolgen van burn-out op korte en lange termijn steeds zichtbaarder en worden de gevolgen daarvan stevig gemerkt.

Uit onderzoek van Acerta blijkt dat werkgevers een dynamiek zien op het vlak van de inzetbaarheid van hun medewerkers. Meer dan de helft bevestigd dat zijn medewerkers doorstroommogelijkheden hebben naar andere functies binnen het bedrijf.

Investeren in de inzetbaarheid van je medewerkers is nodig om flexibel te blijven.

Bovendien ontwikkelen je medewerkers zo extra competenties en kunnen ze na verloop van tijd evolueren naar een meer passende rol in de organisatie.

De term duurzame inzetbaarheid kom je steeds vaker tegen in organisaties, HR-beleid en publicaties. Maar wat zijn de voordelen van investeren in duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en je bedrijf?

2 belangrijke voordelen van duurzame inzetbaarheid voor jou als ondernemer en je bedrijf:

  • Minder ziekteverzuim: Investeren in duurzame inzetbaarheid leidt tot minder ziekteverzuim. Uit een doorrekening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Nederland) blijkt dat een daling in het ziekteverzuimpercentage met 1% al veel geld oplevert. Bij een bedrijf met een 100 medewerkers is dat jaarlijks zo'n 41.000€.
  • Hogere arbeidsproductiviteit: Een tweede groot voordeel van duurzame inzetbaarheid is een hogere arbeidsproductiviteit. In een bedrijf met zo'n 100 medewerkers is een productiviteitsstijging van 1% reeds voldoende voor een omzettoename van zo'n 95.000€/jaar.

Tip 1: Onderzoek de betrokkenheid van je medewerkers

Betrokken medewerkers zijn:

  • Productiever
  • Gemotiveerder
  • Blijven langer in dienst

Onderzoek wijst uit dat als de betrokkenheid met 5% stijgt, de omzetgroei met 3% toeneemt. (Bron Aon global riks management survey 2019)

" De impact van betrokken medewerkers op een goed bedrijfsresultaat is groot"

Tip 2: Maak het meetbaar

Met name bij grotere organisaties, blijkt het lastig om het onderwerp duurzame inzetbaarheid op de agenda van de directie te krijgen. Toch is draagvlak op het hoogste niveau essentieel om een gestructureerde manier invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Het is per definitie een thema dat voor alle onderdelen van de organisatie van belang is.

Om het thema op directieniveau voldoende urgentie te geven, helpt het als het onderwerp meetbaar is. Formuleer daarom doelstellingen die je met duurzaam inzetbaarheid wil bereiken.

Tip 3: Promoot autonomie en verantwoordelijkheid

Geef je werknemers ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Wederzijds vertrouwen en duidelijke communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Ga wel regelmatig met je medewerkers in gesprek over hun functioneren.

Tip 4: Bied flexibel werk aan

Er is steeds meer vraag naar flexibiliteit om het evenwicht tussen werk en privé te kunnen behouden. Denk aan deels thuiswerk, deeltijds werken of flexibele werkuren. De jongere generatie verwacht dit ook meer van het bedrijf.

Tip 5: Maak je vacatures eerst intern bekend

Maak vacatures eerst intern bekend voor je ze naar de buitenwereld stuurt. Wie weet is er een medewerker die je liever niet ziet vertrekken wel op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Tip 6: Extra opleiding en training geven om je werknemers extra competenties aan te leren

Investeren in opleidingen van je werknemers heeft een direct impact op de prestaties van het bedrijf. daarnaast verhoogt het natuurlijk de inzetbaarheid van je medewerkers. Ze breiden hun kennis uit en zijn mee met evoluties in hun vakgebied.

45% van de werknemers ziet op het vlak van opleiding nog ruimte voor verbetering bij hun werkgever.

Tip 7: Investeer in de dialoog

De beste tip die ik je kan meegeven is om vooral te investeren in de dialoog. Leg de focus op het meenemen van je leidinggevenden en werknemers in de aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

Vragen die je als leidinggevend kan stellen aan je werknemers:

  • Wat trekt je aan in je werk?
  • Welke taken spreken je minder aan?
  • Waarom past deze functie goed bij jou?
  • Wat is voor jou een toekomstige wenselijke werksituatie?

Tip 8: De huidige functie herinrichten

Je kan als organisatie maatregelen nemen om de huidige functie van je werknemers te herinrichten om zo hun capaciteit en motivatie te stimuleren. (Functieverbreding, taakverrijking en rolverandering). Onderzoek voor welke functies dit mogelijk of wenselijk is binnen jouw onderneming.

Nagaan waar de motivatie en het engagement van je werknemers vandaan komen is wat we doen bij WISL.

WISL voorziet een gratis welzijn-scan van je onderneming en brengen we de drijfveren van je medewerkers in kaart.

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is nodig om flexibel te blijven
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid

Wil je investeren in duurzame inzetbaarheid?

Neem gerust contact met ons op.