Sociale bijdrage voor zelfstandigen

20/02/2020 - 10:06

Je sociale bijdragen worden altijd berekend op het inkomen van een heel jaar. Werkte je geen volledig kalenderjaar? Dan wordt je inkomen herberekend naar een volledig jaarinkomen. Zo geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep bijvoorbeeld een minimumbijdrage per kwartaal van 745,51 euro.

Waarom sociale bijdragen betalen?

Door sociale bijdragen te betalen geniet jij sociale bescherming. Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Vanaf dan betaal je elk kwartaal een sociale bijdrage zodat je verzekerd bent tegen ziekte, maar ook bijvoorbeeld pensioenrechten opbouwt.

Wanneer betaal je de sociale bijdragen?

Jij betaalt je bijdrage aan je sociaal verzekeringsfonds, dat het op zijn beurt door stort naar de overheid. Je sociaal verzekeringsfonds stort jouw betaling nog dezelfde dag door naar de overheid. Je sociale bijdragen moeten uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staan.

Geef je betalingsopdracht tijdig door – het liefst rond de 20ste van de laatste maand van elk kwartaal: maart, juni, september en december.

Hoeveel sociale bijdrage moet ik betalen?

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, hangt af van je inkomen van het jaar zelf. Gezien je dit niet op voorhand kent, wordt er gewerkt met verplichte voorlopige bijdragen.

De kwartaalbijdrage is gelijk aan de jaarbijdrage gedeeld door 4. De bijdragen van een bepaald jaar worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar.

Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je een voorlopige bijdrage van 745,51 euro per kwartaal tot het einde van het derde kalenderjaar.

Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien.

WISL voorziet een infosessie (17/03) Sociale bijdragen voor zelfstandigen: hoe werkt het systeem en wat krijg je ervoor terug?

Deze info-sessie behandelt een item waar elke zelfstandige mee te maken krijgt. We zien de vervelende 3-maandelijkse factuur niet graag komen en begrijpen ook niet waar al onze zuur verdiende centen naar toe gaan. Hoe zit het met onze kinderbijslag, uitkering bij ziekte, ons wettelijk pensioen? Wanneer krijgen de zelfstandigen iets in ruil voor de sociale bijdragen?

Via deze link schrijf je je in voor deze infosessie.