Vrijwillige outplacement

Een werkgever kan ook een vrijwillig outplacement aanbieden aan een ontslagen werknemer als geen enkel ander stelsel van toepassing is.

Het aantal uren outplacement wordt dan in onderling overleg vastgelegd.

Dit stelsel is enkel van toepassing voor de privésector.

De begeleiding kan tot 2 jaar duren.

We voorzien ook hier een garantie van 1 jaar. Als de ontslagen werknemer een andere job heeft die hij binnen het jaar verliest, kan hij (her)starten met de outplacement.

Werkwijze aanvraag

 • Werkgever doet aan aanvraag outplacement bij WISL
 • WISL stuurt binnen de 48 uur een aanbod naar werkgever
 • Werkgever doet aanbod outplacement aan werknemer binnen de 15 dagen van ontslag
 • Werknemer aanvaardt aanbod outplacement binnen de 4 weken van ontvangst aanbod
 • Werkgever stuurt het ondertekende aanbod samen met het akkoord van de werknemer naar WISL evenals de noodzakelijke informatie van de werknemer
 • Werkgever betaalt de outplacementkosten
 • WISL contacteert ontslagen werknemer voor eerste afspraak
 • WISL stelt samen met ontslagen werknemer een stappenplan op en legt afspraken vast

  Meer informatie over outplacement?

  Neem gerust contact met ons op