Raad van Advies

Raad van Advies voor jouw bedrijf

Een Raad van Advies voor jouw bedrijf = De hefboom voor de professionalisering van het bedrijf.

Voor veel bedrijven is het een hele uitdaging om de omslag te maken van een sterk persoonsgebonden organisatie die door één bedrijfsleider aangestuurd wordt, naar een op zich zelf staande professioneel geleide onderneming.

Naarmate je bedrijf groeit en meer medewerkers aanwerft, bestaat de volgende stap erin om je bedrijf naar the next level te brengen, nl. een professionele organisatie die autonoom kan functioneren op het ogenblik dat de bedrijfsleider meer delegeert en wat afstand neemt van de dagelijkse bedrijfsvoering.

In deze transitiefase is het goed dat de bedrijfsleider kan terugvallen op een professionele Raad van Advies om zijn bestuur af te toetsen.

Wat is een Raad van Advies?

Een raad van advies is een orgaan dat niet-bindende adviezen formuleert aan de raad van bestuur. Met een raad van advies haal je als onderneming expertise en management-ervaring in huis, zonder dat je effectieve bevoegdheden en zeggenschap afstaat. Elk bedrijf is vrij om in alle flexibiliteit te bepalen hoe zij dit orgaan oprichten en hoe zij dit concreet invullen.

Samenstelling

De leden van de Raad van Advies worden gekozen omwille van hun bijzondere expertise en ervaring. Je krijgt een helikopterview van externen die jouw bedrijf vanuit andere invalshoeken bekijken.

Bij de samenstelling gaan we op zoek naar complementariteit, kennis en competenties op verschillende niveau's.

Werking

De periodieke vergaderingen van de raad van advies zetten je ertoe aan om tussentijds te rapporteren omtrent de gang van zaken in het bedrijf en stil te staan bij de langetermijnvisie.

De installatie van de Raad van Advies is een stap richting professionalisering van het bedrijf.

Praktisch:

Een raad van Advies functioneert in eerste instantie als een klankbord voor de onderneming. Het is een denktank waar vooral de langetermijnvisie en strategie van de onderneming aan bod komt.

WISL helpt ondernemers slagen in hun missie

Een Raad van Advies voor jouw organisatie?

Neem gerust contact met ons op