Loopbaancheque

"Loopbaancheque" als instrument voor jouw werknemers.

Draag als werkgever bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van je werknemers.

 • Meer dan 90% van de werknemers blijven in bedrijven die dit aanmoedigen
 • Na LBB ervaren werkgever en werknemer een beter functioneren

Mensen die via de begeleiding andere beslissingen nemen, zijn reeds minder gemotiveerd op het werk.

De begeleiding helpt om dit bespreekbaar te maken en op een goede manier af te ronden.

Als HR-Partner is WISL een gemandateerd loopbaancentrum.

Waarom loopbaanbegeleiding?

Iedereen binnen een organisatie kan behoefte hebben aan een gerichte externe loopbaanbegeleiding.

Hierbij geven we je enkele herkenbare voorbeelden van situaties waarin Loopbaanbegeleiding werkgevers en werknemers hebben verder geholpen in hun loopbaanbeleid:

 • Je hebt een aantal high potentials die uiteindelijk niet geslaagd zijn. Toch wens je ze absoluut te behouden. Hoe motiveer je ze en hoe zien zij hun toekomst.
 • Oudere werknemers moeten langer blijven werken. Hoe blijven ze positief betrokken bij hun job?
 • Iemand wenst al een tijdje door te groeien maar heeft daar zelf zijn twijfels en vragen over.
 • Verschillende afdelingen binnen een bedrijf trekken aan de mouw van de beste krachten.
 • Voor welke afdeling kiest de medewerker zelf.
 • Een werknemer wenst in jouw bedrijf te blijven maar geeft de voorkeur aan een totaal andere afdeling met een ander competentieprofiel. Wat zijn de kansen op slagen?

Als werkgever kan je de “loopbaancheque” als instrument voor jouw werknemer bij jouw medewerkers promoten. Je mag immers als “sponsor” fungeren.

De loopbaancheque is een middel voor de werknemer of zelfstandige om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling.

De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt. De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zelf zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques van 4 uur begeleiding ter beschikking. Zo kan hij zelf beslissen op welk moment hij behoefte heeft aan deze ondersteuning.

Als werkgever kan je als derdebetaler of sponsor optreden.

Dat wil zeggen dat een werkgever kan aanbieden om het persoonlijk aandeel (40€ per loopbaancheque) terug te betalen. Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jouw werknemers. Bovenop de initiatieven (opleiding, coaching, …) die je als werkgever op de werkvloer biedt (dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven).

Hoe gaan we te werk?

 1. De werknemer vult het contactformulier in of neemt contact op via mail of telefoon
 2. Eén van onze coaches belt de werknemer voor wat meer uitleg
 3. Het lijkt de werknemer wel wat? Prima, dan leggen we meteen een afspraak voor een vrijblijvend gesprek vast

De loopbaancheque wordt bij de VDAB aangevraagd. Er kan hiermee gerust gewacht worden tot na het infogesprek

Meerwaarde voor jou als werkgever:

 1. Werknemers praten gemakkelijker tegen iemand die neutraal naar een aantal zaken kijkt
 2. Werknemers worden gestimuleerd om wat ze meenemen uit de coaching, te bespreken met leidinggevenden, werkgever
 3. Bij werkgevers die de loopbaancheques sponsoren blijven meer dan 90% hun job behouden

Mensen die besluiten om andere richtingen op te zoeken kunnen dit bespreekbaar maken, wat zorgt voor een goede werkcontinuïteit doordat het vertrek minder abrupt is.

Als sponsor zet je in op de ontwikkeling van je werknemers, wat je een aantrekkelijke werkgever maakt naar toekomstige kandidaten

"Loopbaancheque" als instrument voor jouw werknemers.

Neem gerust contact met ons op