Een eigen zaak starten?

06/08/2020 - 10:41

Als je een eigen zaak wil starten, dan is een goede voorbereiding belangrijk. Voordat je start, moet je goed nadenken over een aantal dingen. In dit artikel bespreken we enkele van deze belangrijke zaken.

1. Is mijn idee haalbaar?

Onderzoek de haalbaarheid van jouw zaak.

Als je een eigen zaak wil oprichten, dan is het belangrijk dat je jouw idee goed analyseert en onderzoekt. Op die manier krijg je inzicht op de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming. Je kan jouw idee bijsturen. Het is van cruciaal belang dat je voordat je start zicht krijgt op de haalbaarheid van jouw project.

Wat is haalbaarheid?

Een project is haalbaar als je de doodpuntomzet (= de omzet die je moet realiseren om alle kosten te dekken) kan realiseren.

Je kan op verschillende manieren naar de haalbaarheid van je project kijken:

 • Interne haalbaarheid: Kan je op die locatie, met de voorziene openingsuren/werkuren, met het voorziene team deze omzet realiseren?
 • Externe haalbaarheid: Is er een voldoende grote markt voor je product/dienst? Hoeveel concurrentie is er? Is er nog plaats voor jou op die markt?

Hoe onderzoek je de haalbaarheid?

A| Het ondernemersplan; beschrijvende luik bevat de onderdelen:

 • Wat is jouw idee? Beschrijf het. Waarom zal jouw project slagen? ...
 • Hoe ziet de markt en jouw marktomgeving eruit? Wie zijn je klanten? Trends?
 • Hoe commercialiseer je jouw idee? (Product, plaats, prijs, promotie) - Marketing?
 • Hoe zal je jouw onderneming concreet organiseren?

Door jouw ideeën op te schrijven en te analyseren, maak je het al concreter.

B| Het financieel plan; financiële luik bevat de volgende onderdelen:

 • De omzetting van concept in cijfers over een periode van 2-3 jaar.
 • Welke investeringen plan je?
 • Hoe financier je voor de start?
 • Wat zijn je vaste kosten?
 • Welke marge blijft over?
 • Welke omzet (doodpuntomzet) moet je minimaal realiseren om alle kosten te dekken?

Is het project niet haalbaar of is er een groot risico? Herbekijk je project: doorloop opnieuw het proces en sleutel aan je project. Zien de haalbaarheid en de risicograad er positief uit? Werk het definitief ondernemingsplan uit.

2. Maak werk van een goed ondernemingsplan

Als je overtuigd bent van de haalbaarheid van jouw zaak, dan loont het de moeite om werk te maken van een goed ondernemingsplan, ook wel 'businessplan' genoemd. Met een ondernemingsplan geef je aan waar je met jouw onderneming naartoe wilt. Het is een intern beheersdocument, waarmee je de werking van jouw onderneming uittekent en evalueert.

Je kunt het ook gebruiken als een extern communicatie-instrument, waarmee je mogelijke partners of leveranciers overtuigt van het potentieel van jouw zaak.

Als je bij de bank gaat aankloppen voor een lening, dan zal men jouw vragen naar jouw ondernemingsplan.

Wie kan jou helpen bij een haalbaarheidsonderzoek?

Wij ondersteunen heel wat starters en ondernemers. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van de fase waarin je zit. We hebben een starterstraject, een totaal ondernemerstraject en je kan verschillende opleidingen voor ondernemers en zelfstandigen apart volgen. Er zijn ook trajecten waarin je ondernemersidee diepgaand geanalyseerd wordt zodat je zicht krijgt op de haalbaarheid en in de sterke en zwakke punten van jouw plan.

Richt jouw zaak op in 5 stappen

Als je ervan overtuigd bent dat jouw zaak een succes kan worden, dan kan je overgaan tot de formele stappen voor het oprichten van jouw eigen zaak. Wij lichten de belangrijkste formele vereisten hieronder toe.

 1. Open een bankrekening
 2. Kies een rechtsvorm of juridisch statuut
 3. Vraag een ondernemingsnummer aan
 4. Vraag eventueel bijkomende vergunningen aan.
 5. Advies en begeleiding: Een eigen zaak oprichten doet je niet alleen.

Laat je begeleiden en vraag voldoende advies aan.

Het doel van WISL is om ondernemers te helpen slagen in hun missie. Onze leden, experts zijn allemaal zelf ondernemers en zelfstandigen die hun kennis en ervaring met jou delen.

Laat je begeleiden en vraag voldoende advies aan.  

Graag een verkennend gesprek?