Outplacement : algemeen stelsel

Voorwaarden:

 • Ontslag door de werkgever
 • Opzeg van minstens 30 weken
 • Leeftijd werknemer is niet belangrijk
 • Anciënniteit van de werknemer is niet belangrijk (minstens 9 jaar aangezien hij een opzeg heeft van 30 weken)
 • Privésector en openbare sector
 • Geen outplacement bij ontslag om dringende reden
 • Ontslagen werknemer kan een medisch attest geven dat hij wegens medische redenen geen outplacement kan volgen. Dit is enkel mogelijk bij ontslag met verbrekingsvergoeding. Werkgever mag dan geen 4 weken loon inhouden op verbrekingsvergoeding.
 • Outplacement te volgen tot aan pensioenleeftijd

Outplacement

 • Duur van de outplacement : 60 uur
 • Periode : 12 maanden
 • Waarborgsclausule
  • Als de werknemer in de loop van de 12 maanden ander werk vindt en hij/zij verliest dit werk binnen de 3 maanden na indiensttreding dan kan de werknemer de outplacement toch starten of de resterende uren opnemen binnen de periode van 12 maanden
 • Kwaliteitscriteria : afzonderlijk document

Presteren van opzeggingstermijn:

 • Geen fasering
 • Outplacement gebeurt tijdens sollicitatiedagen (enkel bij dit stelsel)
  • Periode voor de laatste 26 weken: ½ dag per week
  • Laatste 26 weken: 1 dag per week
  • Werkgever mag sollicitatiedag niet weigeren
  • Werkgever mag niet op de hoogte gebracht worden van de aanwezigheid van de werknemer op het outplacement
 • Aanbod werkgever:
  • 4 weken
  • Schriftelijk (aangetekend)
 • Instemming van de werknemer
  • 4 weken vanaf datum ontvangst outplacement aanbod
  • Schriftelijk (aangetekend of dubbel ondertekend door de werkgever)

Ontslag met verbrekingsvergoeding

 • Fasering
  • 2 maanden 2 uur
  • 4 maanden 2 uur
  • 6 maanden 2 uur
 • Waarde van het outplacement bepaald door de wet
 • Inhouding of verbrekingsvergoeding
 • 1/12 van het all-in brutoloon van het burgerlijk jaar dat het ontslag vooraf gaat
 • Met een minimumwaarde van € 1.800,00 en een maximumwaarde van € 5.500,00
 • Outplacement wordt gewaardeerd op 4 weken loon
 • Deeltijdse werknemers
  • Minimum en maximum waarde zijn pro rata
  • 60 uur outplacement blijft
 • Aanbod werkgever
  • 15 dagen vanaf datum ontslag
  • Schriftelijk (aangetekend)
 • Toelating van de werknemer
  • 4 weken
  • Schriftelijk (aanbevolen of dubbel ondertekend door werkgever)

Werkwijze aanvraag

 • Werkgever doet aan aanvraag outplacement bij WISL
 • WISL stuurt binnen de 48 uur een aanbod naar werkgever
 • Werkgever doet aanbod outplacement aan werknemer binnen de 15 dagen van ontslag
 • Werknemer aanvaardt aanbod outplacement binnen de 4 weken van ontvangst aanbod
 • Werkgever stuurt het ondertekende aanbod samen met het akkoord van de werknemer naar WISL evenals de noodzakelijke informatie van de werknemer
 • Werkgever betaalt de outplacementkosten
 • WISL contacteert ontslagen werknemer voor eerste afspraak
 • WISL stelt samen met ontslagen werknemer een stappenplan op en legt afspraken vast

Meer informatie over outplacement?

Contacteer ons