Outplacement : 3e stelsel of medische overmacht

Voorwaarden:

 • Geen ontslag
 • Werkgever doet vaststelling van medische overmacht
 • Leeftijd werknemer is niet belangrijk
 • Anciënniteit werknemer is niet belangrijk
 • Privésector
 • Kan niet bij ontslag om dringende reden
 • Altijd eerst re-integratietraject, ongeacht wie re-integratietraject gevraagd heeft: werknemer of werkgever
  • Er is geen enkel verband tussen re-integratie en medische overmacht
 • Na de outplacement krijgt de werknemer een ziekte-uitkering
 • Als de werkgever de medische overmacht heeft ingeroepen: outplacement
 • Als de werknemer de medische overmacht heeft ingeroepen: geen outplacement

Outplacement

 • Duur van de outplacement : 30 uur
 • Periode : 3 maanden
 • Geen fasering van de outplacement
 • Waarborgsclausule
  • De begeleiding neemt in elk geval een einde bij het verstrijken van de periode van zes maanden nadat zij werd aangevat
 • Kwaliteitscriteria : afzonderlijk document
 • Waarde: € 1.800,00 ten laste van de werkgever
 • Werkgever doet een aanbod outplacement aan de werknemer:
  • 15 dagen vanaf einde opzegtermijn of
  • Aanbod gebeurt schriftelijk
 • Toelating van de werknemer
  • 4 weken
  • Schriftelijk
 • Als de werknemer niet reageert binnen de 4 weken dan wordt het dossier gesloten
 • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds wordt geïnformeerd over de begeleiding
 • Geen sancties voorzien noch voor de werkgever noch voor de werknemer

Werkwijze aanvraag

 • Werkgever doet aan aanvraag outplacement bij WISL
 • WISL stuurt binnen de 48 uur een aanbod naar werkgever
 • Werkgever doet aanbod outplacement aan werknemer binnen de 15 dagen van ontslag
 • Werknemer aanvaardt aanbod outplacement binnen de 4 weken van ontvangst aanbod
 • Werkgever stuurt het ondertekende aanbod samen met het akkoord van de werknemer naar WISL evenals de noodzakelijke informatie van de werknemer
 • Werkgever betaalt de outplacementkosten
 • WISL contacteert ontslagen werknemer voor eerste afspraak
 • WISL stelt samen met ontslagen werknemer een stappenplan op en legt afspraken vast

Meer informatie over outplacement?

Contacteer ons