Logistieke Optimalisatie

Logistieke Optimalisatie

Los logistieke problemen blijvend op.

Wil je problemen in je logistieke keten duurzaam oplossen?

WISL-Expert Bob begeleidt je én toont je mensen hoe ze voortaan zelf logistieke problemen ontdekken en aanpakken.

Wil je alle oorzaken in kaart brengen en je logistieke problemen duurzaam oplossen?

De Quick Scan brengt de problemen in je logistieke keten in kaart en reikt enkele quick wins aan waarmee je meteen tijd en geld uitspaart. Het topje van de ijsberg dus.

WISL-Expert Bob helpt je om de waste in je logistieke keten uit te roeien, je kosten terug te dringen en je winstgevendheid te verhogen. Tegelijk installeren we een echte verbetercultuur in je bedrijf. Je mensen leren onze aanpak toepassen om in de toekomst zelf problemen aan te pakken.

Met de Deep Scan brengen we je logistieke keten volledig in kaart en diepen de oorzaken van problemen verder uit. Interviews met je sleutelpersonen (beslissingsnemers, klanten, leveranciers), uitgebreide documentenanalyse: we doen wat nodig is.

Bob’s brede professionele ervaring binnen verschillende bedrijfsculturen zorgt voor een vlotte aanpak van de veranderingen. Als hij een probleem aanpakt, zorgt hij voor een vlotte wisselwerking met alle stakeholders tot de oplossing werkt. Ik beveel Bob aan voor projecten waar een snelle en directe aanpak naar oplossingen gewenst is. ⎯ Rudi Steinier, Informatica- en Logistiek Directeur bij Viangros

De problemen in je logistieke keten duurzaam oplossen?

Contacteer ons