Dagopleiding: Motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

Met motiverende gespreksvoering zorg je ervoor dat je gesprekspartner zelf de motivatie vindt om veranderingen in te zetten. Het erkent het recht om beslissingen te nemen over het eigen leven, ook als die anders zijn dan de hulpverlener hoopt.

Dagopleiding: Motiverende GespreksvoeringDagopleiding: Motiverende GespreksvoeringDagopleiding: Motiverende GespreksvoeringDagopleiding: Motiverende GespreksvoeringDagopleiding: Motiverende Gespreksvoering

Motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

Een heel geschikte gesprekstechniek voor leidinggevenden, coaches en mensen uit de gezondheidszorg

WAT IS MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Motiverende gespreksvoering is een gidsende gespreksstijl, die er zich op richt om door eigen, intrinsieke motivatie, veranderingen in gedrag te bekomen.

De focus ligt op de gewenste verandering (doel) en hoe we er met effectieve stappen naartoe kunnen werken (actie) in het veranderingsproces.

Bij motiverende gespreksvoering gaan we zoek naar ‘verandertaal’, d.w.z. alles wat de cliënt zegt dat vóór verandering pleit of tegen de huidige status quo. Hierbij wordt vooral het accent gelegd op wat er al goed is, en beter kan, en niet op wat belemmerend werkt.

Door de actieve, empathische luisterhouding, de niet-oordelende blik, het serieus nemen van de ander, binnen een gelijkwaardige samenwerking, ontstaat er een bijzondere, warme sfeer in gesprekken.

WAT IS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

 • Herken jij dat veel mensen onnodig blijven hangen in probleem-denken?
 • Wil je de ander aan het denken zetten in plaats van zelf alles op te lossen?
 • Wil je een manier van coachen leren die leidt tot hele snelle resultaten
 • Wil je in een team alle neuzen de zelfde kant op krijgen?
 • Wil je mensen sturing geven en tegelijk hun autonomie in ere houden?
 • Wil je kunnen coachen op een lichte manier die bovendien de kans op burn-out bij jou als professional verkleint?

Bij oplossingsgericht coachen gaan we op zoek naar ‘oplossingstaal’. Dit zijn uitingen van de cliënt die gaan over mogelijkheden, oplossingen, successen uit het verleden, kleine stapjes in de goede richting naar positieve doelen. Een belangrijk deel van de oplossingstaal gaat over ‘het hoe’ van verandering.

HOE BRENGEN WE BEIDE GESPREKSTECHNIEKEN SAMEN?

Motiverende gespreksvoering gaat over het ‘willen’, oplossingsgericht coachen gaat over het ‘kunnen’. Voordat je verandering durft te willen moet je geloven dat je iets kunt. Gaat het om motivatie, of aan het vertrouwen in je eigen kunnen?

Bij motiverende gespreksvoering is de vaardigheid van het ‘reflectief luisteren’ bijzonder waardevol en voor veel mensen bepaald niet gemakkelijk om te leren. De ontvanger van deze manier van luisteren voelt zich vaak op diep niveau begrepen.

Oplossingsgericht coachen impliceert out-of-the-box vragen die de cliënt in contact brengen met diens eigen kracht, creativiteit en wijsheid.

Beide manieren van gespreksvoering kunnen elkaar heel constructief aanvullen om tot mooie acties en doelstellingen aan te zetten. Door beide gesprekstechnieken samen te brengen kan je bekijken waar de meeste nood aan is, en waar eerst aan gewerkt dient te worden.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

‘THE QUESTIONS WE ASK, SHAPE THE ANSWERS WE GET’

Naast het theoretisch kader werken we rond gerichte vraagstelling, waarbij we mensen aanzetten tot nadenken over doelen en acties. We leggen de focus op het stellen van open vragen die werken op positiviteit en niet op belemmering. Tijdens deze opleiding krijg je handvatten en gaan we er tevens meteen mee aan de slag door dit concreet in de praktijk te brengen.

Wat krijg je te zien tijdens de opleiding MOTIVERENDE EN OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING

Motiverende gespreksvoering

 • Inleiding
  1. Wat is motiverende gespreksvoering
  2. Ambivalentie als sleutelbegrip
  3. Belang van intrinsieke motivatie
  4. Behoudstaal versus verandertaal
 • Basiswaarden
  1. Aangaan van een samenwerking
  2. Aanvaarding versus goedkeuring
  3. Het perspectief van de ander
  4. Autonomie aan de basis van gedrag en keuzes
 • Gesprekstechnieken
  1. Open vragen stellen
  2. Reflecterend luisteren
  3. Bevestigen
  4. Structuur in het gesprek
 • Processen
  1. Aangaan van een engagement
  2. Focus op het doel
  3. Uitnodigen van verandertaal
  4. Plannen van de stappen in het proces

Oplossingsgerichte gespreksvoering

 • Positief coachen
 • Contact leggen
 • Context verhelderen
 • Doelen stellen
 • Positieve vragen – Schaalvraag
 • Hulpbronnen
 • Wat je aandacht geeft groeit…
 • Kleine stappen kunnen leiden tot grote veranderingen
 • De uitzonderingen op het probleem zijn sleutels richting oplossing ervan
 • De oplossingen van de cliënt gaan voor
 • De toekomst kun je creëren en van het verleden kun je leren
 • Als iets werkt, doe er meer van. Als iets niet werkt, doe iets anders

Praktisch:

Vrijdag 04/02/2022

Beperkt aantal plaatsen te Officenter Aalst van 10u tot 17u


250 euro (ex BTW) voor deze opleiding,

met inbegrip van:

 • water, koffie
 • een syllabus
 • alle didactische materiaal

Deze opleiding komt voor subsidie met KMO-portefeuille in aanmerking