Coaching in de zorg

Meer dan ooit hebben wij allemaal nood aan ondersteuning en hierin zal WiSL een zekere meerwaarde betekenen.

Vormingstraject “stress en veerkracht” in de zorg - voorstel

Ons leven is de afgelopen maanden erg overhoop gehaald door het coronavirus. Naast de gezondheids- en economische impact heeft Covid-19 ook een zware impact op onze mentale gezondheid.

Social distancing is opnieuw een dagelijkse realiteit en de professionele lockdown zal alle categorieën van werkgevers en werknemers treffen; vooral die wel fysiek op het werk mogen blijven en zij die in de frontlinie staan.

Meer dan ooit hebben wij allemaal nood aan ondersteuning en hierin zal WiSL een zekere meerwaarde betekenen.

Wie zijn wij?

WiSL staat voor “We Inspire, Share and Learn” en is een ruim platform voor ondernemers om van elkaar te leren, samen te werken en te netwerken. Zo hebben we partnergroepen van ondernemers die elkaar aanvullen en nauw samenwerken, maar ook werk- en partnergroepen rond marketing, sales, en andere thema’s.
Onze leden hebben hun expertise gebundeld om zo werkgevers én werknemers te helpen slagen in hun missie. Dit gebeurt door het geven van advies, ondersteuning, loopbaanbegeleiding & bedreven opleidingen én diverse initiatieven met betrekking tot mentale gezondheid.

Hoe gaan wij te werk?

Fase 1: Kennismaking met de teamleaden in een veilige en rustige omgeving. Met een open dialoog zullen wij op zoek gaan naar de onderliggende overtuigingen die hun eigen denken, voelen en handelen bepalen. Kenmerkend voor een open dialoog is nieuwsgierigheid en het loslaten van oordelen; op die manier kunnen uw medewerkers niet allen ventileren maar ook hun angsten benoemen.

Onze experten zullen enkele tips & tricks/handvaten meegeven aan het team, zodat uw medewerkers onmiddellijk terug op een positieve manier aan de slag kunnen gaan.

 • Per team
 • Duur: 3 uur

Fase 2: Terugkoppeling naar management of directie welke werkpunten naar boven zijn gekomen. Wij zullen een voorstel uitwerken op maat van de specifieke behoeften van uw medewerkers. Dit kan in de vorm van een vorming, workshop of training zijn.

Fase 3: Trajectbegeleiding op maat: vorming, workshop of training

 • Per team
 • Duur: 3 à 4 uur

Fase 4: Nazorg of contactmoment tijdens of enkele weken na afronding van het traject waarin gevraagd wordt hoe het met de directbetrokkenen gaat. Is het beoogde resultaat bereikt? Zijn de werkpunten verminderd of verdwenen in het team? Zijn er nieuwe werkpunten?

 • Indien gewenst of nodig:
  • Of tegemoetkomen aan de werkpunten door enkele tips & tricks te geven zodat ze opnieuw op een positieve manier verder kunnen
  • Of een nieuwe trajectbegeleiding (vorming, workshop of training) voorzien, dit na overleg met management of directie

Wij geloven in het procesmatig begeleiden en ondersteunen van teams naar verandering en groei!

Welke vormingen, workshops of trainingen kunnen wij geven?

 1. Veerkracht in het team
  1. Inzicht krijgen in eigen (en die van het team) belemmerende gedachten en het vermogen om die om te buigen naar helpende gedachten
  2. Mindset theorie Dweck praktisch inoefenen met het team
 2. Verbindende communicatie/perspectief
  1. Dit is een wijze van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en jezelf te komen en te zijn.
  2. Adhv verschillende oefeningen het team laten ervaren hoe je verbindend kan communiceren.
 3. Veiligheid in de groep/teamstructuur
  1. Om millenniums te blijven motiveren is het belangrijk om in te zetten op volgende 3 pijlers: autonomie, betrokkenheid en inzetten van competenties. Nieuwe leiderschap skills zijn je kwetsbaarheid durven tonen, inzetten op wederkerigheid in je team…
  2. Hoe rekening houden met ook de stem van de ‘stille werknemers’ en toch richting je doel gaan als teamleider en team. Adhv verschillende oefeningen het team deze vaardigheden laten inoefenen.
 4. Conflicten op de werkvloer
  1. Hoe gek het ook klinkt een conflict is een geschenk. We zien conflicten vaak als een vervelend iets, maar het hoeft niet altijd negatief te zijn. Conflicten zijn nodig om uit te groeien en met de juiste aanpak kan het leiden tot iets positiefs.
  2. Adhv verschillende oefeningen het team leren omgaan met conflicten en deze leren op te lossen rekening houdend met iedereen.
 5. Stress in ons brein en wat doet dit met ons? Wat met onze morele stress?
  1. Uitleg geven over stress en morele stress (= wrang gevoel dat zorgverleners ervaren, waardoor ze hun waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen overbrengen) en adhv praktische oefeningen met het team aan de slag gaan.
  2. Hoe omgaan met deze morele stress? Hoe kunnen we dit ombuigen naar iets positiefs en streven naar een zo goed mogelijke zorg?
 6. Motiveren van je team adhv interactieve werkvormen
  1. Werken rond waarden, drijfveren, gedachten en overtuigingen.
  2. Mbv een spel deze zaken in kaart brengen en ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan.
 7. Leiderschap: hoe zie je jezelf als leider? Waar sta ik in het team? Leiderschapsstijl?
  1. Leiderschap wordt tegenwoordig in vraag gesteld. Het is een steeds veranderende context. Wie ben jij als leider?
  2. Adhv hanteerbare tools kunnen we een direct zichtbaar verschil maken in hoe jij je team leidt.
 8. Zelfzorg stimuleren en motiveren
  1. Een quote “selfcare is giving the world the best of you instead of what’s left of you”
  2. Adhv oefeningen in kaart brengen hoe er aan zelfzorg gedaan wordt of kan gedaan worden of kan bewaakt worden.

Prijs?

Omwille van de huidige Covid 19-crisis bieden wij onze ‘zorg voor de zorg’-korting aan. Deze bedraagt 10% op het volledige afgesproken traject.

 • 400 euro halve dag (excl. btw)
 • 800 euro volledige dag (excl. btw)

Laat ons eens kijken wat ons team voor jullie kan doen.

Boek een gratis gesprek