· 

Een flexibele en efficiënte organisatiestructuur

Zowel voor kmo’s als voor non-profitorganisaties wijzigen de externe uitdagingen. Ook intern is jouw organisatie continu aan veranderingen onderhevig. Structuur betekent de zoektocht naar een efficiënte werking. Daarom heb je een flexibele organisatiestructuur nodig.

 

Slaagt jouw organisatie er in op toekomstige veranderingen te anticiperen, dan heb je meteen een grote troef in handen.

 

WISL helpt jou om een effectieve en efficiënte organisatie uit te werken die leidt tot optimale resultaten en medewerkersbetrokkenheid, dit volgens de filosofie van Ubuntu. 

Doorlichten van de bedrijfscultuur

Het doel is om werkgever en werknemers trots te maken op de organisatie waar ze deel van uitmaken. 

 

Werken aan structuur en de bedrijfscultuur is voor iedere organisatie anders. Afhankelijk van de specifieke situatie en noden binnen jouw bedrijf of organisatie voorziet WISL een aanpak op maat. 

 

Onze werkwijze: 

 

In het kader van welzijnsbeleid en werkbaar werk binnen de onderneming lichten we jouw bedrijf door. 

 

Met deze scan kunnen we onmiddellijk zien wat er verbeterd kan worden en wat prioritair moet gebeuren. Met deze scan detecteren we ook de mogelijke risico's zoals burn-out, bore-out of ziekteverzuim. 

 

Op basis hiervan kunnen we indien gewenst een uitgebreidere sociale audit doen. 

Doorlichten bedrijfscultuur:

Het doorlichten van de bedrijfscultuur in het kader van de work-life balance en de burn-out problematiek bestaat onder meer uit de volgende zaken: 

▶ Onthaalbeleid & welzijnsbeleid

▶ Arbeidsduur:

flexibele uurroosters, glijdende uurroosters, telewerk. 

▶ Performance management: functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen


War on talent

Het behoud van goede werkkrachten en preventie op burn-out en ziekte is momenteel een grote bekommernis van veel kmo's en grote ondernemingen. 

 

Heel wat bedrijven hebben echter nauwelijks de tijd om zich te verdiepen in deze materie.

WISL biedt je hierin de nodige ondersteuning en expertise. 

 

We delen onze ervaringen en geven je onze visie op een toekomstgerichte en succesvolle organisatieontwikkeling voor jouw bedrijf. 

  • Audit en doorlichting van jouw organisatie
  • Doorlichten en optimaliseren van jouw bedrijfscultuur
  • Werking binnen je bedrijf meten en verbeteren (medewerkersbetrokkenheid) 
  • Organiseren van overleg en communicatie 
  • Opzetten van nieuwe structuren binnen je bedrijf of organisatie
  • Kosten besparen 

Kies voor duurzaam ondernemen: Maak werk van werkbaar werk

Eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen uit de profitsector kunnen tijdelijk een beroep doen op zogenaamde werkbaarheidscheques. Met de werkbaarheidscheque kan je onderneming onder meer metingen of scans laten uitvoeren om de werkbaarheidsgraad in je organisatie in kaart te brengen of kan je begeleiding vragen om een werkbaarheidsplan op te stellen. WISL staat je hier graag in bij. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

 

Met de werkbaarheidscheque kan je als werkgever:

  • Een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
  • En/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting.

We stellen een werkbaarheidsplan op, gaan na waar de aandachtspunten zijn en zorgen voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.