Leidinggevende cruciaal voor lager absenteïsme, lager burn-outrisico en minder personeelsverloop

 

Enkele statistieken: 

  • Liefst 1 op 5 van zij die enkel werken omdat het moet, is minstens 21 dagen afwezig door ziekte of privéongevalbij zij die die werken omdat ze het willen, is dat slechts 1 op 10
  • Werknemers die werken omdat het moet, zullen zich heel wat vaker ziek melden zonder dat ze echt ziek zijn (17% vs. 10%).
  • Werknemers die werken omdat het moet, lopen veel meer risico op een burn-out (49%) dan zij die werken omdat ze het willen (7%)
  • Wie werkt omdat hij wil (uit goesting) is bereid om 4 jaar langer te werken dan wie werkt omdat het moet
  • Leidinggevende speelt een sleutelrol in verhogen van autonome motivatie en in de strijd tegen absenteïsme en burn-out

Bron: Securex

Leidinggevende is cruciale schakel in verhogen motivatie

De leidinggevende speelt dus een cruciale rol in het verhogen van de motivatie van de werknemer en zo ook in het verlagen van de kans op langdurige afwezigheid, burn-out en stress. 

 

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat tot 1/5 (20%) van de autonome motivatie van een werknemer verklaard kan worden door het leiderschap van zijn overste(n). Een leidinggevende heeft dus veel meer impact op verschijnselen zoals absenteïsme, burn-out en personeelsverloop dan men doorgaans denkt.

 

"Werken omdat men wil en niet omdat het moet, maakt het verschil"

 

Gratis Workshop Situationeel Leidinggeven

Omdat we bij WISL ervan overtuigd zijn dat wie zich goed in zijn vel voelt, gelukkiger door het leven stapt.

Zowel voor jou als zaakvoerder, leidinggevende en evenzeer voor je werknemers.

 

Voorzien we binnen WISL een GRATIS workshop situationeel leidinggeven op donderdag 3 oktober in Brugge.

(19u - 22u) 

 

Dit om de coachende stijl van leidinggeven te bevorderen bij de leidinggevende. 

 

Per situatie past een leidinggevende zijn stijl van leiding geven aan. Binnen situationeel leiderschap is "situational control" een belangrijk begrip. Het verwijst naar de mate waarin leidinggevenden in staat zijn om het gedrag van hun medewerkers te beïnvloeden.

Voor wie is deze workshop geschikt?

De workshop is geschikt voor leidinggevenden uit het hoger en middenkader die:

  • Zicht willen hebben op de eigen natuurlijke leiderschapsstijl
  • Eigen gedrag bewuster en effectiever willen inzetten
  • Andere leiderschapsstijlen willen ontwikkelen
  • Zicht willen hebben wanneer en in welke situatie welke leiderschap toegepast moet worden

 

Praktisch:

De workshop zelf gaat door op 3 oktober in Brugge en start om 19u

Gelieve ons je aanwezigheid te laten weten. 

Informatie over de opleider: